Wednesday, June 27, 2012

John Palatinus in Warsaw - June 28!


WARSZAWA

WYSTAWA - EXHIBITION
bis 01.. 07 2012
OTWARCIE 28.06.2012 – 19.00
JOHN PALATINUS, PALM SPRINGS, USA LIVE / present!
OPENING WORDS BY
Robert Biedroń - member of the Polish Parliament
                     - poseł na Sejm RP
CLUB „M25
ul. MINSKA - „SOHO FACTORY“ [PRAGA] - WARSZAWA
Niezwykły artysta. Niezwykła wystawa. Niezwykły wernisaż.


W ramach swojego europejskiego tournee (Liege, Paryż, Londyn, Warszawa, Antwerpia, Kolonia, Berlin) przyjeżdża do Polski fotografik John Palatinus, pionier fotografii aktu męskiego. Jedyny żyjący artysta złotej ery fotografii "male physique". Jego twórczość była inspiracją dla takich artystów jak Robert Mapllethorpe. W dniach od 28 czerwca do 1 lipca 2012 w warszawskim klubie M25 będzie można obejrzeć jego prace z lat 1954-1959.


Mam dla Ciebie bezpłatne zaproszenie na wernisaż. Wystarczy wydrukować zaproszenie i przyjść w przyszły czwartek 28 czerwca o 19 do klubu M 25 w Warszawie. Możesz nie tylko zobaczyć fotografię ale i osobiście poznać artystę.


pozdrawiam i do zobaczenia (mam nadzieję)


[courtesy of Google Translate --
WARSAW
EXHIBITION - EXHIBITION
bis 01. 07 2012
OPENING 06/28/2012 - 19:00
JOHN Palatinus, Palm Springs, USA LIVE / Present!
OPENING WORDS BY
Robert Biedron - member of the Polish Parliament
                                          - Member of Parliament
CLUB "M25"
st. MINSK - "SOHO FACTORY" [Prague] - WARSAW


An unusual artist. The extraordinary exhibition. The unusual opening.


As part of its European tour (Liege, Paris, London, Warsaw, Antwerp, Cologne, Berlin) come to Polish photographer John Palatinus, a pioneer of photography act masculine. The only living artist, the golden age of photography "male physique". His work was an inspiration for artists such as Robert Mapllethorpe. From 28 June to 1 July 2012 in Warsaw club M25 will be on his works from the years 1954-1959.


I have for you a free invitation to the opening. Simply print the invitation and come in next Thursday 28 June at 19 to 25 M club in Warsaw. You not only see a photograph but get to know the artist personally.


greet and see you (I hope)

No comments: